• Etiquette

    hoe heurt het in de zakelijke omgang?

“Etiquette en goede omgangsvormen vallen niet op,
het ontbreken ervan wel.”
Jan Jaap van Weering/Distinguished

Hoe ‘heurt’ het eigenlijk met etiquette?

Het woord etiquette komt uit de tijd van de Franse koning Lodewijk XIV, die erg gesteld was op uiterlijk vertoon. Niet alleen zijn kledingstijl was op z’n zachts gezegd weelderig. Ook de tuinen van zijn paleis in Versailles moesten gratie en grandeur uitstralen. Misschien bent u er weleens geweest?

Omdat de gasten van de koning tijdens het flaneren door de tuinen regelmatig van het pad afgingen, liet Lodewijk bordjes plaatsen met het gebod om niet het gras te betreden. Zo’n bordje heet in het Frans: ‘etiquette’.

Etiquette anno nu. Waarom eigenlijk?

Net zoals wij verkeersregels hebben om het dagelijks verkeer in goede en veilige banen te leiden. Zo zijn etiquette de omgangs- en gedragsregels om het sociale verkeer overzichtelijk en prettig te houden.

Ze geven houvast. Als u een uitnodiging ontvangt waar als dresscode staat ‘black tie’, dan is het fijn om te weten hoe u en uw partner zich dienen te kleden voor die gelegenheid.

Op die manier wordt voorkomen dat u en uw gastheer en gastvrouw in een ongemakkelijke positie komen, mocht u de dresscode op de uitnodiging over het hoofd gezien hebben. Als de gastheer en gastvrouw weten hoe het heurt, zullen zij niets laten merken en u met alle egards ontvangen, wat u ook aan heeft.

Laat u stijlvol inspireren

Robert Bosma heeft zich gespecialiseerd in de wereld van etiquette. Hij geeft over dit onderwerp adviezen, lezingen, trainingen en masterclasses. Bijvoorbeeld over:

  • etiquette in het dagelijks leven
  • kledingetiquette
  • tafeletiquette
  • zakelijke etiquette

Robert vertelt ook over de historie achter bepaalde etiquette-regels. Want sommige gebruiken gaan zelfs terug naar de middeleeuwen.

Bent u veel in (zakelijk) contact met anderen, dan is het raadzaam om op de hoogte te zijn van de belangrijkste regels.

Ja, ik laat mij graag stijlvol inspireren

Lodewijk_XIV