• Model van Aandacht

    een bewezen klantenmagneet

Met het Model van Aandacht® meer loyale klanten en gemotiveerde medewerkers

Met het Model van Aandacht® bereikt u The Connect Effect. Het effect dat uw afnemers en influencers graag aan uw bedrijf of merk verbonden willen blijven en uw allerbeste ambassadeurs worden.

Waarom werkt het Model van Aandacht® zo goed?

Dit is het eerste model dat inzicht geeft in de krachtige synergie tussen Aandacht, Service en Kwaliteit. Door met dit model aan de slag te gaan krijgt u meer gemotiveerde en gepassioneerde medewerkers. Op hun beurt leveren zij meer tevreden en loyale klanten op. Klanten die graag aan uw bedrijf verbonden blijven en het niet erg vinden extra te betalen voor uw producten of diensten. Sterker, zij vinden dat vanzelfsprekend.

Biologische bewijs van succes

Het Model van Aandacht kan ook gezien worden als de doorsnede van het menselijk brein. De kern van het model is als ons limbisch systeem, daar waar onze emotie zit. Vanuit onze emoties voelen wij of een relatie goed is of niet. Hier worden wij gemotiveerd, enthousiast en zetten wij de volgende stap in een transactie. Is ons gevoel positief ten aanzien van een bedrijf, merk of product, dan willen wij ons eraan verbinden, bijvoorbeeld door tot een aankoop over te gaan.

De ringen rond de kern van het model zijn als onze neo cortex, daar waar ons rationele denkvermogen plaatsvindt. Hier besluiten wij of wij een relatie en de kwaliteit goed genoeg vinden om er voor te betalen. Het is inmiddels bewezen dat mensen altijd eerst emotioneel geraakt worden, om vervolgens te bepalen of zij een verbintenis aan willen gaan.

Tevreden medewerkers maken loyale klanten

Net zoals bij ons brein werkt het Model van Aandacht ook bij organisaties van binnen uit naar buiten. Als medewerkers gemotiveerd samenwerken met aandacht voor elkaar en de klant als aandachtspunt, legt dat de basis voor succes. De interne service- en kwaliteitsgraad wordt significant verhoogt en onderlinge afspraken écht nagekomen. Als vanzelf verhogen deze succesvolle processen het werkplezier. Met als gevolg dat de klantcontacten plezieriger en succesvoller verlopen.

Vertrouwen en veiligheid

Klanten gaan primair op hun gevoel af. Zij worden trouwe fans als zij vertrouwen hebben in uw bedrijf of merk. Inmiddels is bewezen dat mensen altijd terug gaan naar de plekken waar zij zich veilig voelen. De nieuwe generatie klanten gaan voor authenticiteit en geloofwaardigheid. Ze willen gezien en gehoord worden en u kunnen vertrouwen. Het bedrijf of merk van vandaag dient zich te bewijzen aan de kritische klant, die graag in u wil investeren. Mits uw bedrijf laat zien echt in de klant te willen investeren.

ROA – Return on Attention

De klant is in de lead. Hij is goed geïnformeerd, kritisch en weet wat er te koop is. Hij verwacht dat uw bedrijf constant en op ieder niveau de beloftes nakomt. Daarnaast wil de klant aandacht. Niet alleen in persoonlijk contact, ook hoe de processen verlopen die leiden naar optimale klanttevredenheid. Met het Model van Aandacht krijgt u Return on Attention van uw klanten: zij blijven langer klant en betalen graag voor uw producten en diensten.

Ook voor overheden en gemeentelijke instellingen

De klant van vandaag wordt met de dag mondiger. Terwijl het leven, vooral op dit moment, voor veel burgers en ondernemers anders en onzeker is. Overheden en gemeentelijke instellingen worden overstelpt met vragen, met name over werk en geld. Aan het dienstdoende team om een scala aan vragen en verzoeken vanuit alle lagen van de bevolking met aandacht adequaat te behandelen. Dat vergt een stevige bagage van de medewerkers: empathie, luisteren, vragen, doorvragen, adviseren, doorverwijzen. Het Model van Aandacht geeft ze die fundering voor een succesvol verloop in de interactie met de klanten en de afwikkeling van procedures.

Verhoog de klanttevredenheid en de omzet van uw organisatie

Nieuwsgierig? Wilt u meer informatie over een lezing, training en/of implementatie van het Model van Aandacht®, neem dan contact met ons op.

Bestel de bestseller: Model van Aandacht – De Klantenmagneet

Lees een artikel over het Model van Aandacht®  in een wetenschappelijke uitgave van Stenden University.

Het Model van Aandacht® is ontwikkeld door Mind Your Guest en Attention Impact. Het wordt gebruikt door diverse opleidingen in Nederland en in het buitenland. En succesvol toegepast en geïmplementeerd bij bedrijven, die daarna hun klanttevredenheid en –loyaliteit significant zien stijgen.

Ja, ik wil meer weten over het Model van Aandacht

trust attention online brand strategy brand marketing communication consultant model of attention hospitality guest hospitality service quality security trust the connect effect Mind Your Guest Robert Bosma training hospitality brand strategist teamwork etiquette model van aandacht klantenmagneet

This post is also available in: English